Wójt

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Marta Małyszek Stanowisko: Wójt Gminy Mircze
Godziny przyjęć:

godziny urzędowania od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku


1