Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Mircze

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 r. 414
6.24%
Obwieszczenia 386
5.82%
Urząd Gminy Mircze 379
5.72%
Zamówienia Publiczne 357
5.38%
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 307
4.63%
Uchwały 276
4.16%
Strona główna 257
3.88%
Przetargi 231
3.48%
Ogłoszenia 218
3.29%
Zarządzenia Wójta 158
2.38%
REFERENDUM W SPRAWIE ODWOŁANIA RADY POWIATU W HRUBIESZOWIE 2023 119
1.79%
PETYCJE 114
1.72%
Sesje Rady Gminy Mircze 88
1.33%
Ochrona środowiska 76
1.15%
Wybory samorządowe 2018 67
1.01%
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 63
0.95%
Jednostki pomocnicze 58
0.87%
Podatki i opłaty lokalne 56
0.84%
Plan postępowań o udzielenie zamówień 55
0.83%
Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego 51
0.77%
Mienie komunalne 48
0.72%
Petycje, skargi i wnioski 48
0.72%
Jednostki organizacyjne 47
0.71%
Wybory Samorządowe 2014 44
0.66%
Prawo miejscowe 42
0.63%
Regulamin 41
0.62%
Referaty 40
0.6%
Kontrole 40
0.6%
Nabory i konkursy 39
0.59%
Informacje o gminie Mircze 38
0.57%
Budżet w 2005 roku 37
0.56%
Stanowiska pracy 37
0.56%
Rada Gminy i jej komisje 36
0.54%
Do pobrania 35
0.53%
Interpelacje i zapytania radnych VIII kadencji Rady Gminy Mircze 35
0.53%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 33
0.5%
Budżet w 2011 roku 32
0.48%
Wybory 2011 32
0.48%
Monitoring 32
0.48%
SKARGI I WNIOSKI 31
0.47%
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 30
0.45%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 29
0.44%
Obsługa Biuletynu 29
0.44%
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015 29
0.44%
Sprawozdania finansowe 29
0.44%
Wójt 28
0.42%
Rejestr Instytucji Kultury 28
0.42%
Budżet w 2006 roku 28
0.42%
Taryfa za wodę i ścieki 27
0.41%
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Mirczu 26
0.39%
Sołectwa, Sołtysi, Rady Sołeckie 26
0.39%
Wybory samorządowe 2010 26
0.39%
Statystyka odwiedzin 26
0.39%
Wybory 2006 25
0.38%
Szkoła Podstawowa w Wiszniowie 25
0.38%
ROK 2017 25
0.38%
Mapa serwisu 25
0.38%
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 25
0.38%
RODO 25
0.38%
Majątek jednostek podległych 24
0.36%
Budżet w 2020 roku 24
0.36%
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 24
0.36%
Gmina Mircze 24
0.36%
Budżet w 2007 roku 24
0.36%
Gmina Mircze 23
0.35%
Stowarzyszenia i związki członkowskie 23
0.35%
Budżet w 2012 roku 23
0.35%
Majątek podmiotu 23
0.35%
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 23
0.35%
Dług publiczny 23
0.35%
Gminny Zakład Komunalny w Mirczu 23
0.35%
BUDŻET GMINY MIRCZE NA 2007 ROK 23
0.35%
Komisje stałe 23
0.35%
Budżet w 2004 roku 22
0.33%
Ciężar publiczny 22
0.33%
Redakcja biuletynu 22
0.33%
Budżet w 2018 roku 22
0.33%
Statut 22
0.33%
Dochody i straty spółek 22
0.33%
Sesje Rady Gminy Mircze - transmisje na żywo 22
0.33%
Środowiskowy Dom Samopomocy w Modryniu 22
0.33%
Budżet w 2013 roku 21
0.32%
Wybory Ławnika na kadencję 2020 - 2023. 21
0.32%
Budżet w 2021 roku 21
0.32%
RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO 21
0.32%
Planowanie przestrzenne 21
0.32%
Obowiązek informacyjny 21
0.32%
Budżet w 2009 roku 21
0.32%
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTEPNOŚCI 20
0.3%
ROK 2016 20
0.3%
IOD 20
0.3%
Szkoła Podstawowa w Kryłowie 20
0.3%
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek 20
0.3%
Pomoc społeczna 20
0.3%
Sprawozdania finansowe za 2019 rok 20
0.3%
Protokoły 20
0.3%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirczu 20
0.3%
Sprawozdania finansowe za 2018 rok 20
0.3%
Budżet w 2017 roku 20
0.3%
INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY MIRCZE W JĘZYKU MIGOWYM PJM 20
0.3%
BUDŻET GMINY MIRCZE NA 2008 ROK (do dnia 30 czerwca 2008 r.) 19
0.29%
BUDŻET GMINY MIRCZE NA 2008 ROK 19
0.29%
BUDŻET GMINY MIRCZE ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU 19
0.29%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirczu 19
0.29%
Budżet w 2010 roku 19
0.29%
Sesje Rady Gminy Mircze - transmisje na żywo 19
0.29%
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 19
0.29%
Szkoła Podstawowa w Wiszniowie 19
0.29%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu 19
0.29%
Budżet w 2019 roku 19
0.29%
2016 19
0.29%
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020-2024 19
0.29%
Gmina Mircze 18
0.27%
Pomoc publiczna 18
0.27%
Komisje 18
0.27%
Budżet w 2016 roku 18
0.27%
Sprawozdania finansowe za 2021 rok 18
0.27%
Budżet w 2022 roku 18
0.27%
Słownik skrótów 18
0.27%
Środowiskowy Dom Samopomocy w Modryniu 17
0.26%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 17
0.26%
2014 17
0.26%
Historia zmian 17
0.26%
Budżet w 2014 roku 17
0.26%
Budżet w 2008 roku 16
0.24%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kryłowie 16
0.24%
Sprawozdania finansowe za 2020 rok 16
0.24%
Urząd Gminy Mircze 15
0.23%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu 15
0.23%
PROJEKT BUDŻETU GMINY MIRCZE NA 2009 ROK 15
0.23%
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2023 14
0.21%
Budżet w 2015 roku 14
0.21%
Struktura organizacyjna 14
0.21%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wiszniowie 13
0.2%
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Mirczu 12
0.18%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirczu 10
0.15%
Urząd 9
0.14%
Budżet w 2023 roku 9
0.14%
Urząd Gminy Mircze 7
0.11%
Gmina Mircze 7
0.11%
Urząd Gminy Mircze 7
0.11%
WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 7
0.11%
Władze 6
0.09%
WYBORY ŁAWNIKÓW 6
0.09%
Gminny Zakład Komunalny w Mirczu 6
0.09%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirczu 5
0.08%
Gmina Mircze 4
0.06%
Wybory samorządowe - uzupełniające 2012 4
0.06%
Wybory Ławnika na kadencję 2024-2027 4
0.06%
Sprawozdania finansowe za 2022 rok 3
0.05%
WYBORY 3
0.05%
Środowiskowy Dom Samopomocy w Modryniu 3
0.05%
Szkoła Podstawowa w Kryłowie 3
0.05%
PRAWO 3
0.05%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu 3
0.05%
Informacje 2
0.03%
BUDŻET 2
0.03%
Majatek Publiczny 2
0.03%
WYBORY SAMORZĄDOWE 2
0.03%
PROJEKT BUDŻETU GMINY MIRCZE NA 2008 ROK - projekt 2
0.03%
Urząd Gminy Mircze 2
0.03%
PROJEKT BUDŻETU GMINY MIRCZE NA 2007 ROK 1
0.02%
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOLSPOLITEJ POLSKIEJ 1
0.02%
DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 1
0.02%
REFERENDUM 1
0.02%
Schemat struktury organizacyjnej 1
0.02%
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 1
0.02%
Informacje o biuletynie 1
0.02%
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Mirczu 1
0.02%
Interpelacje i zapytania radnych 1
0.02%
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 1
0.02%
KONTROLE ZEWNĘTRZNE 1
0.02%
Rozstrzygnięcia nadzorcze 1
0.02%
Urząd Gminy Mircze 1
0.02%