Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Mircze

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Ogłoszenia 147
12.51%
Obwieszczenia 85
7.23%
Zamówienia Publiczne 69
5.87%
Urząd Gminy Mircze 65
5.53%
Strona główna 54
4.6%
Zarządzenia Wójta 47
4%
Ochrona środowiska 37
3.15%
Uchwały 34
2.89%
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 33
2.81%
Przetargi 26
2.21%
Nabory i konkursy 25
2.13%
Podatki i opłaty lokalne 16
1.36%
Sesje Rady Gminy Mircze 12
1.02%
Sołectwa, Sołtysi, Rady Sołeckie 11
0.94%
Rada Gminy i jej komisje 11
0.94%
Interpelacje i zapytania radnych VIII kadencji Rady Gminy Mircze 10
0.85%
Prawo miejscowe 10
0.85%
Gmina Mircze 9
0.77%
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTEPNOŚCI 9
0.77%
PETYCJE 9
0.77%
Plan postępowań o udzielenie zamówień 8
0.68%
Monitoring 7
0.6%
Historia zmian 7
0.6%
Mienie komunalne 7
0.6%
Informacje o gminie Mircze 7
0.6%
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 7
0.6%
Statut 7
0.6%
SKARGI I WNIOSKI 7
0.6%
OGÓLNOKRAJOWE REFERENDUM 2015 6
0.51%
Wybory samorządowe 2018 6
0.51%
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek 6
0.51%
Rejestr Instytucji Kultury 6
0.51%
Komisje 6
0.51%
Budżet w 2020 roku 6
0.51%
IOD 6
0.51%
Regulamin 6
0.51%
Komisje stałe 6
0.51%
Obsługa Biuletynu 6
0.51%
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 6
0.51%
Budżet w 2019 roku 6
0.51%
Urząd Gminy Mircze 5
0.43%
Gmina Mircze 5
0.43%
Jednostki organizacyjne 5
0.43%
BUDŻET GMINY MIRCZE ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU 5
0.43%
Dochody i straty spółek 5
0.43%
Stanowiska pracy 5
0.43%
Budżet w 2005 roku 5
0.43%
Petycje, skargi i wnioski 5
0.43%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 5
0.43%
Do pobrania 5
0.43%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirczu 5
0.43%
Stowarzyszenia i związki członkowskie 5
0.43%
Budżet w 2018 roku 5
0.43%
RODO 5
0.43%
Szkoła Podstawowa w Wiszniowie 5
0.43%
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015 5
0.43%
Mapa serwisu 5
0.43%
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Mirczu 4
0.34%
Środowiskowy Dom Samopomocy w Modryniu 4
0.34%
Pomoc społeczna 4
0.34%
Wybory samorządowe 2010 4
0.34%
PROJEKT BUDŻETU GMINY MIRCZE NA 2009 ROK 4
0.34%
Wójt 4
0.34%
Protokoły 4
0.34%
Redakcja biuletynu 4
0.34%
Sesje Rady Gminy Mircze - transmisje na żywo 4
0.34%
Taryfa za wodę i ścieki 4
0.34%
Budżet w 2008 roku 4
0.34%
Kontrole 4
0.34%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirczu 4
0.34%
Referaty 4
0.34%
Majątek jednostek podległych 4
0.34%
Budżet w 2016 roku 4
0.34%
ROK 2016 4
0.34%
Wybory Samorządowe 2014 4
0.34%
Budżet w 2006 roku 3
0.26%
Sprawozdania finansowe za 2020 rok 3
0.26%
RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO 3
0.26%
Majątek podmiotu 3
0.26%
Urząd 3
0.26%
Wybory Ławnika 3
0.26%
Dług publiczny 3
0.26%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu 3
0.26%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kryłowie 3
0.26%
Sesje Rady Gminy Mircze - transmisje na żywo 3
0.26%
Budżet w 2014 roku 3
0.26%
Budżet w 2015 roku 3
0.26%
Szkoła Podstawowa w Kryłowie 3
0.26%
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 3
0.26%
Wybory 2011 3
0.26%
Wybory samorządowe - uzupełniające 2012 3
0.26%
ROK 2017 3
0.26%
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Mirczu 3
0.26%
BUDŻET GMINY MIRCZE NA 2008 ROK 3
0.26%
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 3
0.26%
Obowiązek informacyjny 3
0.26%
Budżet w 2013 roku 3
0.26%
Wybory 2006 3
0.26%
Jednostki pomocnicze 3
0.26%
Informacje 3
0.26%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 3
0.26%
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020-2024 3
0.26%
Budżet w 2007 roku 3
0.26%
Statystyka odwiedzin 3
0.26%
Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego 3
0.26%
Sprawozdania finansowe 3
0.26%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 3
0.26%
BUDŻET GMINY MIRCZE NA 2008 ROK (do dnia 30 czerwca 2008 r.) 3
0.26%
Ciężar publiczny 3
0.26%
Gmina Mircze 3
0.26%
Budżet w 2011 roku 3
0.26%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu 3
0.26%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wiszniowie 3
0.26%
Sprawozdania finansowe za 2018 rok 3
0.26%
Budżet w 2022 roku 3
0.26%
2014 2
0.17%
Wybory Ławnika na kadencję 2020 - 2023. 2
0.17%
PROJEKT BUDŻETU GMINY MIRCZE NA 2008 ROK - projekt 2
0.17%
Budżet w 2017 roku 2
0.17%
2016 2
0.17%
Budżet w 2009 roku 2
0.17%
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Mirczu 2
0.17%
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 2
0.17%
Szkoła Podstawowa w Wiszniowie 2
0.17%
Budżet w 2012 roku 2
0.17%
Szkoła Podstawowa w Kryłowie 2
0.17%
Gminny Zakład Komunalny w Mirczu 2
0.17%
Urząd Gminy Mircze 2
0.17%
Budżet w 2021 roku 2
0.17%
Pomoc publiczna 2
0.17%
Sprawozdania finansowe za 2019 rok 2
0.17%
Urząd Gminy Mircze 2
0.17%
Słownik skrótów 2
0.17%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirczu 2
0.17%
Środowiskowy Dom Samopomocy w Modryniu 1
0.09%
Gminny Zakład Komunalny w Mirczu 1
0.09%
BUDŻET GMINY MIRCZE NA 2007 ROK 1
0.09%
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1
0.09%
Urząd Gminy Mircze 1
0.09%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirczu 1
0.09%
Władze 1
0.09%
PRAWO 1
0.09%
INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY MIRCZE W JĘZYKU MIGOWYM PJM 1
0.09%
Planowanie przestrzenne 1
0.09%
Budżet w 2010 roku 1
0.09%
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 1
0.09%